תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

תערוכות מקוונות

פוקוס

בתי ילדים בצרפת בתקופת השואה "לוחמים לחירות" Stories of Women Who Rescued Jews During the Holocaust
"אל תשכחו אותי"
ספרי זכרונות של ילדים מתקופת השואה
כאב השחרור בראי האמנות 1945-1947
צעדת המוות אל וולרי

1300 נשים. 800 ק"מ. 106 ימים.
בתי ילדים בצרפת בתקופת השואה
"לוחמים לחירות"
תערוכה מיוחדת לציון 70 שנה ליום הניצחון על גרמניה הנאצית
שומר אחי אנוכי
50 שנות הוקרה לחסידי אומות העולם
אלבום אושוויץ
אלבום אושוויץ הוא העדות המצולמת היחידה לתהליך הרצח ההמוני שהתחולל במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו

התערוכות מחולקות לפי הנושאים הבאים

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog
תערוכות ready2print