לרגל השנה החדשה

מאוספי יד ושם

ראש השנה ויום הכיפורים הם מהחשובים שבכל החגים היהודיים, ובאופן מסורתי הם מהווים הזדמנות להתבוננות פנימית, לבקשת סליחה ולמתן מחילה, הזדמנות להחליט להיטיב את ההתנהגות, וכן מועד לתפילות בתקווה לשנה טובה ומוצלחת. ראש השנה הוא מועד לתפילה, להתכנסויות משפחתיות וארוחות מיוחדות.

יום הכיפורים, יום הדין, הוא היום החשוב ביותר בלוח השנה היהודי, והוא יום צום, הרהורים ותשובה.

בעזרת עדויות, חפצים, תמונות, כרטיסי ברכה וספרי תפילה מאוספי יד ושם, אנו מציעים לכם מבט על הדרכים שבהן ציינו היהודים את מועדיהם אלה לפני השואה, במהלכה ובתקופה שאחריה.

אגרת ברכה לשנה טובה הנושאת את תצלום דיוקנם של אפרים וחנה אלכסנדר ובתם התינוקת
לוח שנה עברי שהכין משה מנחם הרשטיק במחנה הריכוז איליה שבדרום טרנסילבניה, רומניה
ברכה לראש השנה שכתבה פלורה הנלה בת ה-12 להוריה לאופולד וג'ני
אהרון יעקבסון וחבריו ל"חזית דור בני-מדבר" בגטו לודז'
"תשליך" בעיירה ינבה שבליטא בראש השנה 1935
כרטיס ברכה לשנה טובה שהכין משה טרשצ'נסקי בן ה-9 בגטו טרזין למדריכת הקבוצה שלו, אמיליה ריינוולד, ספטמבר 1943
אגרת ברכה לשנה טובה ששלחה הניה לובלינר משיידלצה שבפולין לאחותה אסתר בארץ ישראל
אגרת ברכה לשנה טובה הנושאת את תצלום בני משפחת זורגר שנשלחה ב-1934 מאוברטין שבפולין למשפחה בארץ ישראל
אגרת ברכה לשנה טובה עם תצלום דיוקנה של הפעוטה ג'יוניה וילהלם שנשלחה לארץ ישראל ב-1932 מרדומסקו שבפולין
כרטיס ברכה לראש השנה בו נראים יהודים בבית הכנסת בעת קריאת התורה. הכרטיס נשלח מלודז' שבפולין ב-8 בספטמבר 1920
ילדי בית הילדים בקיבוץ לודז' חוגגים את ראש השנה אחרי המלחמה. לודז', 1947
אגרת "שנה טובה" ששלח אל ישראל-איסי אלטהולץ בחיפה חברו מנפרד מברלין. לאחר עליית הנאצים לשלטון עזבו ישראל אלטהולץ, רעייתו ובנו את ברלין ועלו ב-1936 לארץ ישראל.
אגרת ברכה לשנה טובה ששלח שלמה גורפינקל מפריס לרעייתו גיטה בוורשה, 18 בספטמבר 1930
אגרת ברכה לשנה טובה ששלח הרב מאיר משה קסורלה משטיפ (Stip) שביוגוסלוויה (כיום צפון מקדוניה) לבן דודו יעקב קלדרון, לפני המלחמה
אגרת ברכה לשנה טובה ששלחה גיטה גורפינקל מוורשה לבעלה שלמה גורפינקל בפריס, 26 בספטמבר 1930
כרטיס ברכה לראש השנה מגטו לודז' שבפולין, 1940
ציור, על כרטיס ברכה לראש השנה, בו נראית קבוצת יהודים בעת קיום מנהג "תשליך" בראש השנה
לוח שנה עברי ממחנה ברגן-בלזן, 1944
כרטיס ברכה מפולין לרגל ראש השנה עליו מופיעים יהודים בדרכם לבית הכנסת ביום כיפור
כרטיס ברכה לראש השנה מגטו לודז' שבפולין, 1940
כרטיס ברכה לראש השנה מלאקנבאך שבאוסטריה מ-1902, בו נראית קבלת פנים שנערכה לכבודו של רבה הראשי החדש של העיר
גלוית שנה טובה שנשלחה להניה פאלוק בארגנטינה מקרוביה בקונסקי שבפולין, 1939
כרטיס ברכה לראש השנה ששלחו ב-26/9/1936 יעקב גריימאן ואשתו מלודז' שבפולין
ברכת שנה טובה שכתב יעקב היימן מרקוס בן השבע לסבו וסבתו. אמסטרדם, 19 בספטמבר 1941
ברכת שנה טובה ששלח יצחק לייכטר בשנת 1934 לבנו ולכלתו, משה-אהרון ויסכה לייכטר, שעלו לארץ ארבע שנים קודם לכן
לודז', פולין: כרטיס ברכה לראש השנה, 1941
שופר, סוכה וארבעת המינים משובצים בחלונות בית הכנסת בעיירה אסן שבהולנד
כרטיס ברכה שנשלח מפלונגה, ליטא ב-1935. בעיר חיו ב-1940 כ-1700 יהודים שרק 221 מהם שרדו את השואה
שופר שנוצר במחנה עבודת כפייה סקרז'יסקו-קמינה ב-1943
כרטיסי שנה טובה ממחנה ברגן בלזן
קישוטי סוכה מלפני השואה
כרטיס ברכה שנשלח ממחנה העקורים אשווגה בגרמניה ב-23/9/1947
לוח זמנים והנחיות לתפילות הימים הנוראים מברנו, צ'כוסלובקיה, 1941
יהודי העיירה ובולניק (Vabalninkas) שבליטא, לפני אחד מבתי הכנסת השרופים בעיירה, ערב ראש השנה 1927
דוד מרקוביץ מטשביניה, פולין , שנספה על אניית המעפילים "פאטריה" בדרכו לארץ ישראל
כרטיס ברכה ביידיש לראש השנה. פולין, לפני מלחמת העולם השנייה
ספר תפילה לראש השנה שהודפס באלטונה שבגרמניה בשנת 1826 ובו טקסט כתוב מגטו קובנה
אגרת עם ברכת שנה טובה ששלחו מרים ואברהם-סימון גורפינקל מוורשה לבנם שלמה גורפינקל בפריס בשנות ה-30
כרטיס ברכה ששלחו בני הזוג ברמן משצ'צ'ין שבפולין ב-1948
כרטיס ברכה מבנות משפחת סטפאק מפולין לכבוד ראש השנה, 1938
כרטיס ברכה שהכין ארגון הג'וינט לשנת התש''ט (1948-9). בתצלום ילדים בבית היתומים "אסתר" באתונה ב-4.10.1949, בהם מנחם גני היושב לשולחן הימני, למעלה, שני מימין
דרשה ביום הכיפורים תש"ו, 1945, במחנה העקורים פרנוואלד
שופר ששימש את אברהם הלמן בימים הנוראים בגטו טרזין
"אקסודוס 1947", אניית המעפילים שניסתה להגיע לחופי ארץ ישראל אך נשלחה חזרה לאירופה והיהודים ניצולי השואה שעל סיפונה נשלחו למחנות עקורים בגרמניה
לוח שנה לשנת תש"ד (1943-1944) שהוכן בגטו טרזין
דרויה, פולין: מאיר לוויטנוס (מוסר הכרטיס) ואחותו חיה מרים מרלה, 1941
תל אביב, ארץ ישראל המנדטורית: כרטיס ברכה ששלח מויס אהרון לאהרון צרפתי לרגל השנה החדשה, 9 בספטמבר 1934
כרטיס ברכה ששלחו ב-1926 אהרון ושיינדל בלומן מלובומל, פולין
כרטיס ברכה לראש השנה מלודז' שבפולין, עם תצלום משפחתו של אבי תורם התצלום, 1948
לודז', פולין: כרטיס ברכה לראש השנה עם תצלומם של בני משפחת רוזנוואסר, 1936
מחזור לראש השנה וליום הכיפורים שהודפס בזולצבאך בשנת 1795
צבי עסטריך מוורשה על כרטיס ברכה שנשלח ב-1935. את הכרטיס מסרה ליד ושם אחותו הדסה שעלתה לארץ ישראל ב-1936, היחידה ממשפחתה שנותרה בחיים אחרי השואה
1937: כרטיס ברכה לשנה החדשה ועליו תצלומם של בני זוג
כרטיס ברכה לראש השנה עם תצלומם של משה ופנחס, בני דודה של מוסרת התצלום, בת שבע גודייר. השניים נספו בשואה
סדר זעקת השבי - מחזור תפילה ולוח שנה לכבוד ראש השנה תש"ה (1944-1945)
תקיעה בשופר בראש השנה בגטו קובנה
אגרת "שנה טובה" ששלחו בני משפחת מרשינסקי משצ'וצ'ין (Szczuczyn) בשנות השלושים לבתם אידה בארץ ישראל.
דרשתה של ליוויה קורלק
דף מלוח שנה יהודי לשנת 5706 (התש"ו) שנכתב בסיביר בשנת 1943
כרטיס ברכה לראש השנה שנשלח מבנסקה-ביסטריצה שבסלובקיה ובו תצלום העיר מסוף המאה ה-19
מחנה העקורים ברגן-בלזן, גרמניה: כרטיס ברכה לראש השנה מזלדה ומרדכי פרל, 20 בספטמבר 1949
תפילות לראש השנה ממחנה העבודה וולפסברג
כרטיס ברכה לשנה החדשה שנשלח מישיבת "מאור הגולה" ברומא בשנת 1948
תצלומו של דניאל פינסקי על כרטיס ברכה לראש השנה. פולין, 1 בספטמבר 1947
כרטיס ברכה שנשלח ממחנה העקורים אשווגה בגרמניה ב-23/9/1947
כרטיס ברכה לראש השנה מקפריסין, 1948. את הכרטיס שלחו האחים דוד (מימין) ויוסף זינדר
שופר של החזן ישראל מזרחי מאנטוורפן שגורש למחנה בוכנוולד ונרצח
מחזור לראש השנה ויום כיפור וספר סליחות שנתנה יהודייה אלמונית לפולני תושב העיר ריגה שבלטביה לפני רציחתה באתר הרצח הסמוך, יער רומבולה, שם נרצחו כ-38,000 יהודים
כרטיס ברכה לשנה החדשה מבני משפחת טוניק שבסטולפצה, פולין, 1936