לרגל השנה החדשה

מאוספי יד ושם

אגרת ברכה לשנה טובה ששלחה הניה לובלינר משיידלצה שבפולין לאחותה אסתר בארץ ישראל

אסתר הרץ נולדה בשיידלצה להוריה יעקב יהושע וסימה לבית טבקמן. יעקב נהרג במלחמת העולם הראשונה וסימה נישאה בשנית לנחום-זאב לובלינר. נחום היה סוחר ולו ולסימה נולדו חמישה ילדים. הניה היתה בתם הבכורה. אחריה נולדו חיה, חנה, יהושע ואברהם.

ב-1934 נישאה אסתר בשיידלצה לשמחה-בינם קרמש-כנעני שהיה חבר בתנועת "פועלי אגודת ישראל" בשיידלצה. באותה שנה עלו השניים לארץ ישראל והתיישבו בחיפה. אסתר היתה בקשרי מכתבים עם משפחתה וקיבלה מהם תצלומים משפחתיים ואת אגרת הברכה לראש השנה המוצגים כאן.

באוגוסט 1942 שולחו נחום, סימה וילדיהם משיידלצה למחנה המוות טרבלינקה.