לרגל השנה החדשה

מאוספי יד ושם

תפילות לראש השנה ממחנה העבודה וולפסברג

תפילות לראש השנה ממחנה העבודה וולפסברג

תפילות לראש השנה תש"ה (1945-1944) שכתב נפתלי שטרן במחנה עבודת כפייה וולפסברג בפולין.

נפתלי שטרן מסאטמר גורש עם בני משפחתו לאושוויץ שם הופרד מאשתו וארבעת ילדיו הקטנים. המשפחה נספתה והוא נשלח למחנה העבודה וולפסברג. את תפילות ראש השנה כתב מזכרונו בבדל עיפרון על קרעי שק מלט אותם רכש בתמורה למנות לחם יקרות ערך.

בהגיע החג אפשרו הגרמנים לאסירים להתכנס לתפילה ולהתפלל בקול. שטרן, שהיה חזן בעיר סאטמר, היה שליח הציבור בתפילת החג. האירוע נחרט בזיכרונם של המשתתפים כהתרחשות יוצאת דופן בחיי המאסר.

נפתלי שטרן שמר את דפי התפילות על גופו עד שחרורו במאי 1945. לאחר המלחמה הקים משפחה חדשה ועלה לארץ ישראל. הוא המשיך להתפלל מתוך דפי תפילה אלה בקביעות כל ראש שנה.

כארבעים שנים לאחר שחרורו, כאשר נוכח שטרן לדעת שנייר השקים הולך ומתפורר, מסר את הדפים למשמרת ביד ושם. הניירות ועליהם התפילות עברו תהליך של שימור ושחזור במעבדות יד ושם. דפי התפילה צולמו ופורסמו בספר שיצא לאור ביד ושם בערה"ש תשס"א (2000). בספר מאמרים העוסקים במחנה וולפסברג ובשאלות של אמונה בתקופת השואה, וכן מאמר על ביטויים אמנותיים של תפילה שנוצרו בידי אמנים במחנות הריכוז.

ארכיון יד ושם
תרומת נפתלי שטרן (ז"ל), בני ברק, ישראל