לרגל השנה החדשה

מאוספי יד ושם

דף מלוח שנה יהודי לשנת 5706 (התש"ו) שנכתב בסיביר בשנת 1943

דף מלוח שנה יהודי לשנת 5706 (התש"ו) שנכתב בסיביר בשנת 1943
דף מלוח שנה יהודי לשנת 5706 (התש"ו) שנכתב בסיביר בשנת 1943

בלוח השנה מצוינות תפילות מיוחדות ומועדי התקיעה בשופר בחודש הקודם לשנה העברית החדשה ב-1946 (סוף תש"ו). לוח השנה מסתיים בערב ראש השנה תש"ז (ספטמבר 1946).

לוח השנה ניתן בתור מתנה למרדכי וייס, ניצול שואה מפולין, בברית המועצות בשנת 1943. למיטב ידיעתו של וייס, כותב לוח השנה נספה בשואה.