"לחיות בכבוד ולמות בכבוד" שמירה על חיי דת תרבות עזרה הדדית הצלת יהודים בידי יהודים לחיות בכבוד ולמות בכבוד