לומדים לבגרות בהיסטוריה עם יד ושם

ברוכים הבאים לסביבת הלמידה "לומדים לבגרות" של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם.

לומדים לבגרות עם יד ושם - מרחב למידה מקוון

לומדים לבגרות עם יד ושם - מרחב למידה מקוון

בסביבת הלמידה שלפניכם תוכלו למצוא חומרים בהתאם למיקוד העדכני עבור תלמידי כיתות יא' הנבחנים לבגרות בהיסטוריה לשנת תשפ"ב – טוטליטריות, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה. תוכלו למצוא כאן את הפירוט של הנושאים לשנה זו.

בסביבה שלפניכם תמצאו מגוון חומרים להוראת השואה ומלחמת העולם השנייה, שפותחו ביד ושם ומותאמים לנושאים שנבחרו השנה על ידי משרד החינוך. הסביבה מחולקת לשש חטיבות, לאורכן נעקוב אחר השתלשלות האירועים שהובילו אל רצח היהודים בתקופת השואה ואפשרו אותו. החומרים עוסקים במשטר הנאצי ומדיניותו האנטי יהודית, במהלכי מלחמת העולם השנייה שהשפיעו על מצבם של היהודים בארצות השונות, בדרכי ההתמודדות של היהודים באותן שנים ובתגובותיהם השונות של האוכלוסיות המקומיות, שהיו עדות לרדיפות ורצח היהודים.
הסביבה פותחה במערכת CLASS-E. כל מורה יכול לשלוח את התלמידים ללמוד דרך הסביבה ולענות על השאלות בעזרת נתוני הזיהוי של משרד החינוך.

כל הנושאים המופיעים במיקוד, נמצאים בסביבה שלפניכם, תחת אותה כותרת המופיעה במסמך. מוקדי הלימוד המופיעים כאן, לקוחים מתוך המסמך המפורט של משרד החינוך עבור בגרות תשפ"ב.

כניסה לסביבה

גרמניה הנאצית והיהודים, 1939-1933

גרמניה הנאצית והיהודים, 1939-1933 - מבוא

גרמניה הנאצית והיהודים, 1939-1933 - מבוא

האידיאולוגיה הנאצית, בדומה לאידיאולוגיות אחרות, ביטאה תפיסת עולם כוללת ורחבה, שהקיפה את כל תחומי החיים האזרחיים והמדיניים. היא הייתה מורכבת ממספר עקרונות מרכזיים ששולבו זה בזה והשפיעו אחד על השני.  חטיבה זו תפרוש את עיקרי האידיאולוגיה הנאצית, שבאו לידי ביטוי במדיניות הנאצית מאז שנת 1933 והלאה.

המשך קריאה

פרוץ המלחמה ותחילת רדיפת היהודים, 1941-1939

פרוץ המלחמה ותחילת רדיפת היהודים, 1941-1939 - מבוא

פרוץ המלחמה ותחילת רדיפת היהודים, 1941-1939 - מבוא

עלייתה של המפלגה הנאצית לשלטון התאפשרה הודות לנסיבות חברתיות ומדיניות שנוצרו בגרמניה בתקופה שבין שתי מלחמות עולם. בבחירות לרייכסטאג - הפרלמנט הגרמני - בשנת 1924 השיגה המפלגה הנאציונל סוציאליסטית, הרי היא המפלגה הנאצית, שלושה אחוזים בלבד מקולות הבוחרים. אך כעבור שמונה שנים, בשנת 1932, היא כבר הפכה לסיעה הגדולה ביותר בבית הנבחרים ולכוח פוליטי דומיננטי. ב-30 לינואר 1933, מינה הנשיא פאול פון הינדנבורג את היטלר לקאנצלר (ראש ממשלה). כיצד התרחש תהליך זה? בתת חטיבה זו נלמד על הגורמים והנסיבות שהובילו לעליית הנאצים לשלטון ולהפיכתם ממפלגה שולית למפלגת השלטון.

המשך קריאה

המלחמה העולמית ורצח היהודים, 1944-1941

 המלחמה העולמית ורצח היהודים, 1944-1941 - מבוא

 המלחמה העולמית ורצח היהודים, 1944-1941 - מבוא

ברוכים הבאים לחטיבה השלישית. בחטיבה זו נעסוק בהרחבת המלחמה והפיכתה למלחמה עולמית וברצח היהודים שהחל עם הפלישה הגרמנית לברית המועצות במסגרת מבצע ברברוסה.

סוף המלחמה ותוצאות, 1945-1944

סוף המלחמה ותוצאות, 1945-1944- מבוא

סוף המלחמה ותוצאות, 1945-1944- מבוא

ברוכים הבאים לחטיבה הרביעית. בחטיבה זו נעסוק ביחסן של האוכלוסיות המקומיות אל היהודים ובתגובות השונות לרדיפות. נמשיך ונתקדם עם מהלכי המלחמה, עד לכניעתה של גרמניה, ונראה כיצד המשיך רצח היהודים ואף הואץ, למרות תבוסתה הברורה של גרמניה בשנה האחרונה למלחמה