מבוא

"במקום זה, בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן – אין אני עומד יחידי; עמדי ניצבים כאן בשעה זו שישה מיליון קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם׃ אני מאשים. מפני שעפרם נערם בין גבעות אושוויץ ושדות טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין וקבריהם פזורים על פני אירופה לאורכה ולרוחבה. דמם זועק, אך קולם לא יישמע. אהיה על כן אני להם לפה ואגיד בשמם את כתב האישום הנורא."
- התובע הכללי גדעון האוזנר בנאום הפתיחה במשפטו של אדולף אייכמן

הארועים סביב משפטו של אדולף אייכמן

אדולף אייכמן היה דמות מרכזית ביישום הפתרון הסופי. הוא קיבל סמכות לנהל ולהוציא לפועל את הגירוש ההמוני של יהודים לגטאות ולמרכזי השמדה במזרח אירופה הכבושה בידי הגרמנים, והיה בין המבצעים הראשיים של השואה. משפטו התקיים בשנת 1961 בירושלים. שלא כמו במשפטי נירנברג, שהסתמכו באופן נרחב על מסמכים, במשפט אייכמן הושם דגש על עדויותיהם של ניצולי השואה. ישיבות המשפט שודרו בכל רחבי העולם. תערוכה זו מציגה את סדר הארועים – תפיסתו של אייכמן, משפטו, הוצאתו להורג והשפעת המשפט על תודעת השואה בישראל ובעולם.