משפט אייכמן בירושלים

העדים במשפט


העדים נקראו לפרושׂ את סיפורה המלא והמורכב של השואה, לאו דווקא מן הזווית הקשורה ישירות בנאשם; ואולם כצפוי, פשעיו של אייכמן נשזרו בסיפוריהם במגוון תפקידיו בס"ס, כמתאם, כמארגן וכמנווט שילוחי היהודים לגטאות ולמחנות ההשמדה.

תצלומי עדים במשפט אייכמן, 1960-61
אוסף התצלומים הלאומיפרקים