עיר יהודית למרגלות הקרפטים.  סיפורה של קהילת מונקאץ'