|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Yad Vashem Homepage
Yad Vashem עיר יהודית למרגלות הקרפטים.  סיפורה של קהילת מונקאץ'

עקבותיהם נשארו...

"האנשים אינם – אבל עקבותיהם נשארו."
אידה פינק, "עקבות", כל הסיפורים
"עגום, עגום מאוד! מקהילת מונקאץ'... שהיוותה מחצית מאוכלוסיית העיר – ניצלו שתי משפחות שלמות בלבד. האחת: משפחת אונגאר, השען שחנותו הייתה בפינת החצר לאטוריצה. ממנה חזרו ההורים ושני הבנים. השניה: משפחתנו, כלומר אשתי, בני ואני. מכל שאר המשפחות לא חזרה אף אחת בשלמותה. כאשר עלינו לארץ-ישראל היו במונקאץ' כמה מאות יהודים בלבד...
כליון חרוץ".
(אליהו רובין, ממונקאץ' עד אושוויץ - פרקי שואה, ע' 52)

רובם המכריע של יהודי מונקאץ' נרצחו. נותרו רק מסמכים, עדויות, סרטי ארכיון, דפי עד וקומץ תצלומים אשר מספרים את סיפורם  – עדות לרדיפה של קהילה יהודית שלמה. רבנים, מורים ותלמידיהם, סוחרים ועובדי כפיים. גברים, נשים וטף.

כל משפחה וכל שם מייצגים עולם ומלואו, עם היסטוריה וזיכרונות. לפניכם סיפורן של שתי משפחות יהודיות ממונקאץ' וסיפורה של קבוצת חברים, בוגרי המחזור השלישי של הגימנסיה העברית במונקאץ'. אנו רואים את פניהם, מתוודעים לשמותיהם וחושפים את סיפורם, וכך אנו זוכרים.

The online exhibition was made possible through the generous support of:

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany works to secure compensation and restitution for survivors of the Holocaust.

Since 1951, the Claims Conference - working in partnership with the State of Israel - has negotiated for and distributed payments from Germany, Austria, other governments, and certain industry; recovered unclaimed German Jewish property; and funded programs to assist the neediest Jewish victims of Nazism.