סדרת תצלומים של בני משפחת מנדל ממונקאץ', לפני המלחמה

שמונת בני משפחת מנדל שולחו לאושוויץ במאי 1944. ההורים, יצחק וזיסל וששת ילדיהם: יעקב-משה, דוד, שמואל-צבי, בצלאל, יהודה-אריה ומלכה. שלושה מבני המשפחה שרדו.

האם, זיסל (זמסקה), בניה,  שמואל-צבי (סנדור), בצלאל-טייבי ארנו, יהודה-אריה (ליוס) , ובתה אסתר-מלכה (ורה) נרצחו באושוויץ.
ממשפחת מנדל שרדו האב יצחק (איזו) ושני הבנים, יעקב-משה ודוד (טיבור).

יד ושם, ארכיון התצלומים 9060