Yad Vashem

סיפורה של קהילת בלץ

בין שתי מלחמות העולם התקיימה בבלץ (Bălţi) קהילה יהודית תוססת שקיימה חיי מסחר ותעשיה מפותחים, פעילות ציונית ותרבות יידיש, מפלגות פוליטיות ותנועות נוער. בספטמבר 1941 גורשו למחנה מרקולשטי אחרוני היהודים מבלץ – כ-2,800 נפש – ויהדות בלץ חדלה להתקיים. זהו סיפורה של קהילת בלץ.
לקריאה נוספת לחצו כאן

תולדות קהילת בלץ עד השואה

תולדות קהילת בלץ עד השואה

בלץ בתקופת השואה

בלץ בתקופת השואה

הנצחת הקהילה

הנצחת הקהילה

עקבותיהם נשארו...

עקבותיהם נשארו...