עקבותיהם נשארו...

רובם של יהודי בלץ נרצחו: אנשי ציבור, בנקאים, רבנים, מורים ותלמידיהם, סוחרים ועובדי כפיים. גברים, נשים וטף. את סיפורם מספרים מסמכים, עדויות, דפי עד ותצלומים– עדות לחורבנה של קהילת בלץ.

כל משפחה ושם מייצגים עולם ומלואו, רוויים בהיסטוריה וזיכרונות. לפניכם סיפורם של ישעיהו תומרקין ולזר לוברסקי, אסירי ציון ילידי בלץ - וסיפורו של שיר מיוחד במינו שהתפרסם ברחבי העולם היהודי.

אנו רואים את פניהם, מתוודעים לשמותיהם וחושפים את סיפורם, וכך אנו זוכרים.

האנשים אינם – אבל עקבותיהם נשארו.

אידה פינק, "עקבות", כל הסיפורים
אסירי ציון מבלץ

אסירי ציון מבלץ

מיין שטעטעלע בעלץ – עיירתי בלץ

מיין שטעטעלע בעלץ – עיירתי בלץ

ניצולי שואה מבלץ בישראל

ניצולי שואה מבלץ בישראל