מתקווה לייאוש - סיפורה של משפחת הורונצ'יק


משפחת הורונצ'יק

מבוא

משפחת הורונצ'יק היגרה מפולין לפריס בשנת 1926, ולה תקוות וחלומות לחיים טובים יותר. בני המשפחה הסתגלו היטב לחיים בצרפת, הקימו עסק משגשג והרחיבו את משפחתם. המלחמה שמה קץ להיטמעותם ולשגשוגם. במהלך שנים מעטות ונוראות חוותה משפחת הורונצ'יק חורבן מעל לכל דמיון. בתום המלחמה היו שרידיה המעטים של המשפחה שבורים ופזורים. התצלומים, המסמכים, העדויות והחפצים המוצגים כאן מספרים את סיפורה הטראגי של המשפחה.

שמעון הורונצ'יק

שמעון הורונצ'יק

לאה פרידהיים לבית הורונצ'יק

לאה פרידהיים לבית הורונצ'יק

אסתר פרנקל לבית הורונצ'יק

אסתר פרנקל לבית הורונצ'יק

חיה-דבורה קורמן לבית הורונצ'יק

חיה-דבורה קורמן לבית הורונצ'יק

איצ'ק־יוסף הורונצ'יק

איצ'ק־יוסף הורונצ'יק

שמחה הורונצ'יק

שמחה הורונצ'יק