פלונסק, נפת פלונסק, מחוז ורשה, פולין

ערב מלחמת העולם השנייה היו בפלונסק שעל נהר הפלונקה, השוכנת כ-60 ק"מ מצפון מערב לוורשה, כ-5,000 יהודים, שהיוו כמחצית מתושבי העיר. היתה זו קהילה של בעלי מלאכה, סוחרים ותלמידי חכמים, חסידים, מתנגדים וציונים.

ב-1 בספטמבר פלשו הגרמנים לפולין וב-5 כבשו את פלונסק. ב-16 בדצמבר 1942 נשלחו אחרוני יהודיה של פלונסק לאושוויץ. רק כמה עשרות מהיהודים שחיו בפלונסק עם פלישת הגרמנים שרדו בשואה.

זהו סיפורה של קהילת פלונסק.

תולדות קהילת פלונסק עד השואה

תולדות קהילת פלונסק עד השואה

פלונסק בתקופת השואה

פלונסק בתקופת השואה

יוצאי פלונסק וניצוליה אחרי השואה בישראל

יוצאי פלונסק וניצוליה אחרי השואה בישראל

פלונסק: זיהויה של עיירה

פלונסק: זיהויה של עיירה