|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושם סיפורה של הקהילה היהודית בפלונסק

פלונסק בתקופת השואה

מוסדות הבריאות בגטו פלונסק

ד"ר ארתור בר, מנהל בית החולים היהודי בגטו פלונסק. ארתור ורעייתו אירנה שרדו ועלו לישראל ד"ר ארתור בר, מנהל בית החולים היהודי בגטו פלונסק. ארתור ורעייתו אירנה שרדו ועלו לישראל
ד"ר אירנה בר, רעייתו של ד"ר ארתור בר, מנהל בית החולים היהודי בגטו פלונסק, בתצלום מלפני המלחמה. ארתור ואירנה בר שרדו ועלו לישראל ד"ר אירנה בר, רעייתו של ד"ר ארתור בר, מנהל בית החולים היהודי בגטו פלונסק, בתצלום מלפני המלחמה. ארתור ואירנה בר שרדו ועלו לישראל

בגטו בפלונסק פעלה מערכת בריאות שהוקמה עקב התנאים הקשים בגטו - צפיפות, רעב וקור - ולאחר שפרצה באביב 1941 מגפת טיפוס הבהרות. כדי לטפל בחולים הוקם בגטו בית חולים בניהולו של הרופא היהודי היחיד בפלונסק, ד"ר אליהו פניגשטיין. בית החולים הוקם בתרומות יהודי פלונסק שתרמו גם את הציוד לבית החולים. בית החולים שכן במבנה בן שתי קומות מוקף גן והיו בו כ-40 מיטות. בעיצומה של המגפה שכבו החולים גם בבית המדרש. ד"ר פניגשטיין נדבק בטיפוס ונפטר בסוף יוני 1941.

בעת עבודתה בבית החולים נדבקה חנה [אחות בית החולים] במחלת הטיפוס בסתיו 1941. בחורף של אותה שנה חליתי גם אני בטיפוס. שכובה הייתי בסככה שבה התגוררנו. הודות לפרוטקציה של חנה לקחוני סוף סוף אל בית החולים. אולי לא כל כך לשם ריפוי, כי אם פשוט שלא אשכב תחת כפת השמיים. בבית החולים הייתי שרויה שמונה-עשר יום. משירד החום, אנוסה הייתי לעזוב את בית החולים כדי לפנות את המקום למישהו אחר.

שרה קלמנובסקי (מארקוביץ'), ספר פלונסק, ע' 440

ביולי 1941 גייס ראש היודנראט, יעקב ראמק, את ד"ר ארתור בֶּר מוורשה לנהל את בית החולים. ד"ר בר הקים גם מרפאה ובית מרקחת בגטו.

מגיפת הטיפוס גרמה לצורך בתרופות רבות. כדי להנמיך את ההוצאות התקנתי בעצמי בית מרקחת שעבדה בו ברונקה לאסקה מפלוצק... היינו קונים כל מיני גלולות שהגיעו ישר מגרמניה... חוץ מזה הייתי עוסק בעצמי בהכנת תרופות... המחירים היו כמובן מחושבים בו במקום ומכירת התרופות לא היתה כרוכה בשום קשיים. בדרך זו הגענו לכך שהתרופות שניתנו בלי תמורה כוסו על ידי אלה שהיה ביכולתם לשלם... היה זה הישג רב ערך, שכן בגטאות אחרים נתעוררו קשיים רציניים באספקת תרופות, ואלו אנחנו בפלונסק יכולנו לספק תרופות גם לגטאות שבסביבה.

ד"ר ארתור בר, ספר פלונסק, ע' 440

עד סתיו 1942 שלח ד"ר בר חומר לבדיקות למעבדה גרמנית בקניגסברג. באפריל 1942 תמה המגיפה בגטו ובית החולים הפך לבית חולים "רגיל" ובו מחלקה פנימית, מחלקה כירורגית ומחלקה לחולי שחפת.

גטו פלונסק שימש כמרכז רפואי לגטאות נובה-מיאסטו, סוחוצ'ין וצ'רווינסק. ד"ר בר נסע לגטאות אלה והביא מהם חולים.

ב-1941 הוקם בגטו בית מרחץ במבנה של בית המדרש החדש, אותו הפכו הגרמנים עם הכיבוש למוסך. כל היהודים חויבו להתרחץ בו ועל חובה זו השגיח מפקח התברואה מטעם היודנראט.

The online exhibition was made possible through the generous support of:

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany works to secure compensation and restitution for survivors of the Holocaust.

Since 1951, the Claims Conference - working in partnership with the State of Israel - has negotiated for and distributed payments from Germany, Austria, other governments, and certain industry; recovered unclaimed German Jewish property; and funded programs to assist the neediest Jewish victims of Nazism.