התנגדות יהודית בפלונסק

בין מלחמות העולם היו בפלונסק ובסביבתה עשרות יהודים שהשתייכו למפלגה הקומוניסטית הבלתי חוקית או לתנועת הנוער הקומוניסטי, ביניהם פישל יאגודה וישראלוביץ. באוקטובר 1941 נוצר קשר בין קומוניסטים יהודים בגטו פלונסק לקומוניסטים פולנים בשעה שהגיע לגטו איגנאצי מלינסק, קומוניסט שהיה עובד רכבת פולני. ב-1 בדצמבר 1941, ב-1 במאי 1942 וב-22 ביוני 1942 התקיימו בגטו שלוש פגישות בין נציגי הקבוצה בגטו, ישראלוביץ ושלמה פוקס, ובין קומוניסטים פולנים. על המפגשים הללו העיד הפולני יאן פטאשינסקי:

פעמים אחדות הייתי בגטו וניהלתי שיחות ארוכות עם החברים. דיברנו על הפעילות אצלם, על זו שאצלנו ועל המאבק שאנחנו עומדים להתחיל בו. ראיתי על פניהם התרגשות. הם רצו להילחם בטרור המשתולל. סיפרו לנו על התעללות ללא אח ורע של הגרמנים ביהודים, בילדים ונשים. הם מסרו מספרים של כמה עשרות ילדים שנרצחו, ונשים רבות.

ההתקרבות לגדר המקיפה את הגטו הייתה כרוכה בסכנת מוות. הגרמני היה יורה בלי אזהרה בכל פולני או יהודי שהיה מתקרב. עלינו חל עונש מוות על הכניסה לגטו. החברים היהודיים שלנו הבינו זאת, ובכל פעם שעמדנו להיכנס לגטו, גייסו את כולם, כמה עשרות אנשים שעמדו בכמה מקומות בגטו כדי להזהיר אותנו.

עדות יאן פטאשינסקי, ארכיון יד ושם M49E-ZIh/4508 (אוסף תעודות המכון ההיסטורי בוורשה); ספר פלונסק, עע' 518-519

בתחילת 1942 הוקמה בפולין מפלגת הפועלים הפולנית – פ.פ.ר. במרס אותה שנה התארגנו אנשי פ.פ.ר באזור פלונסק. ב-22 ביוני 1942, בפגישה השלישית עם נציגי המפלגה הפולנית, הצטרפה למפלגת פ.פ.ר הקבוצה הקומוניסטית בגטו שמנתה כ-30 איש. הוקם ועד של המפלגה בגטו בראשו עמד ישראלוביץ. חברי הועד היו פישל יאגודה, שלמה פוקס ויעקב פשיגודה (פישל), לשעבר לוחם של "הבריגדה הבינלאומית על שם דומברובסקי" בספרד.

הקשר בין הקומוניסטים היהודים והפולנים התקיים במעבדת הצילום של סראואיסקי ששכנה ב"בית הלבן" בפינת הרחובות ורשבסקה ו-וישגרודנה. הבית היה פתוח משני צדדיו – מצד הגטו ומהצד ה"ארי". הפולנים העבירו לגטו עיתונים בלתי חוקיים ובתמורה מסרו היהודים תרומות לשבויי מלחמה סובייטים.

הקומוניסטים היהודים בגטו פלונסק יצרו קשר עם הקומוניסטים היהודים בגטו צ'רווינסק בראשות לוויצקי.

לאחר שהוקמה ה"ארמיה לודובה" (הצבא העממי - הזרוע הצבאית של מפלגת פ.פ.ר) בנפת פלונסק, הוקמה גם בגטו קבוצת "ארמיה לודובה" בראשות פשיגודה.

בעת חיסול גטאות צ'רווינסק ופלונסק עלה רק בידי בודדים מחברי המחתרת להימלט. הם הצטרפו ליחידה של ה"ארמיה לודובה" בפיקודו של פראנצישק לוואנדובסקי. היהודים השתתפו בכמה קרבות עם הגרמנים וכולם נפלו בקרב או נרצחו על ידי הגסטאפו בדצמבר 1943 לאחר שנתפסו יחד עם כל הקבוצה הלוחמת.