|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושם סיפורה של הקהילה היהודית בפלונסק

הנצחת קהילת פלונסק

פלונסק ללא יהודים

מצבת זכרון שהוקמה על ידי שרידי היהודים בפלונסק, 1946. במרכז, במשקפיים - קלמן גלברד מצבת זכרון שהוקמה על ידי שרידי היהודים בפלונסק, 1946. במרכז, במשקפיים - קלמן גלברד
פלונסק לאחר המלחמה. המקום בו היה בית הקברות היהודי בפלונסק. בתצלום - אברהם במבלויץ' (Bamblevich) פלונסק לאחר המלחמה. המקום בו היה בית הקברות היהודי בפלונסק. בתצלום - אברהם במבלויץ' (Bamblevich)
ניצולים מפלונסק במחנה העקורים בציילסהיים ניצולים מפלונסק במחנה העקורים בציילסהיים
מארבורג, גרמניה, 1946. במרכז התצלום, ללא חולצה – היינריך פוך, איש המשטרה הגרמנית הפלילית ששירת בפלונסק, לאחר הסגרתו לצבא האמריקאי מארבורג, גרמניה, 1946. במרכז התצלום, ללא חולצה – היינריך פוך, איש המשטרה הגרמנית הפלילית ששירת בפלונסק, לאחר הסגרתו לצבא האמריקאי

לאחר המלחמה החלו מתי המעט, שרידי פלונסק, לחפש אחר בני משפחה וחברים.

בלבות המוצלים קננה תקווה, אולי בכל זאת, שמא יימצא מישהו מקרובי המשפחה... נסים כאלה שמתים, הרוגים ושרופים יקומו לתחיה עדיין לא נתרחשו וקשה מאוד היה להתרגל למציאות המרה שאף פעם לא תראה את משפחתך היקרה, את קרוביך ורעיך... אפילו זר פרחים לא תוכל להניח על קבריהם, כי האשמדאי פיזר את אפרם הקדוש לכל ארבע רוחות השמיים.

יעקב נטע, ספר פלונסק, ע' 527

מפלונסק היהודית והתוססת לא נותרו אלא חורבות הגטו וכמה סמטאות הרוסות בהן היו פעם חיים יהודים. ב-1946 נמנו בפלונסק 11 משפחות יהודיות בלבד. רוב שרידי פלונסק התרכזו במחנות עקורים בגרמניה. רבים מהם בעיר ציילסהיים על יד פרנקפורט. בציילסהיים היה ועד של פלונסקאים שהיה בקשר עם יוצאי פלונסק בארה"ב ומטרתו היתה לשקם את פליטי העיירה.

לאחר השואה עזבו רוב יוצאי פלונסק את גרמניה והגיעו לארץ ישראל באוניות מעפילים. כאן נלחמו במלחמת העצמאות ומצאו בית.

ארבעה עשר ילידי פלונסק וצאצאים למשפחות יוצאי פלונסק נפלו במאורעות 1936, בשורות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה ובמלחמת העצמאות:

צינה-שושנה (רויזלה) לזנסקי נולדה בפלונסק בשנת 1919 להוריה יצחק ורחל. בשנת 1935 עלתה צינה-שושנה עם הוריה לארץ ישראל. במאורעות 1936, שמונה חודשים לאחר עלייתה, נרצחה.

חיים פשיגודה נולד בפלונסק בשנת 1913 להוריו יששכר ולאה. חיים עלה עם הוריו מפלונסק בגיל 11 ונרצח ביפו, במאורעות 1936.

משה אהרון חלף נולד בשנת 1916 בפלונסק להוריו יהושע ורודה. בשנת 1936 עלה לארץ ישראל. במלחמת העולם השנייה התנדב לצבא הבריטי ונשלח לחזית צפון אפריקה. בשנת 1941 נפצע אנושות כשמכוניתו עלתה על מוקש בלוב, ולאחר שמונה חודשים נפטר מפצעיו.

אהרן גרושקביץ נולד בשנת 1920 ללב-אריה ואיטה. אביו נולד בפלונסק והיה פעיל ציוני בעיר. בגיל חמש עלתה המשפחה מפולין לארץ ישראל והשתקעה בחיפה. ביוני 1939 נסע אהרן לארצות הברית לשם לימודים, ועם כניסת ארצות הברית למלחמת העולם השניה התגייס לצבא האמריקני. ב-18 בנובמבר 1943 נפגע המטוס בו טס אהרן בגיחת הפצצה על מטרות צבאיות ליד אוסלו. כל הצוות נספה.

חיים יצחק בולמן נולד בפלונסק בשנת 1924 להוריו שמואל-אליהו ופרידה. כשהיה בן שנה עלו עמו הוריו לארץ ישראל. חיים היה לוחם בחטיבת גבעתי ונפל במלחמת העצמאות, בקרב על משלטי חוליקאת בנגב, ב-19 באוקטובר 1948.

מרדכי (מותק) גוטמן נולד בפלונסק בשנת 1924 להוריו אהרון ופייגה. מרדכי שרד את השואה והיה נצר אחרון למשפחתו שנספתה כולה. במלחמת העצמאות לחם חיים בחטיבת הראל. הוא נהרג ב-1 ביוני 1948, בקרב על הרדאר בהרי יהודה.

יצחק דובנו, בנם של משה ורחל מפלונסק, נולד בשנת 1913 ועלה לארץ בשנת 1933. במלחמת העצמאות פיקד על הגנת קיבוץ נגבה וב-21 במאי 1948 נהרג בקרב.

ישראל דנציגר היה בנם של יהושע וחוה מפלונסק ונינו של הרב משה גרשון הכהן מפלונסק. ישראל נולד בשנת 1931 בתל אביב. במלחמת העצמאות שירת כחובש בחטיבת הנגב וב-6 ביוני 1948 נפל בקרב על אשדוד.

אברהם זיסרמן, בנם של שלמה ונחמה ונכדו של זאב קנאסטר מפלונסק, נולד בשנת 1921. בהיותו בן שלוש עלתה משפחתו מפולין לארץ ישראל. במלחמת העצמאות לחם בגזרת ירושלים ונהרג ב-8 בינואר 1948.

אברהם (אברהמיק) כהן (גולדשטיין), בנם של אורי ורבקה ונכדו של משה כהן מפלונסק, נולד בשנת 1931 בירושלים. אברהם נהרג בקרב על משטרת נבי יושע בגליל, ב-20 באפריל 1948.

ירובעל לביא נולד בשנת 1924, בנם של שלמה לביא-לבקוביץ, יליד פלונסק ואיש העלייה השנייה, ורחל, מראשוני קיבוץ עין חרוד. ירובעל נהרג במלחמת העצמאות, בקרב שהתחולל בהרי הגלבוע ב-19 במרס 1948.

הלל לביא, נולד בשנת 1929, בנם של שלמה לביא-לבקוביץ, יליד פלונסק ואיש העלייה השנייה, ורחל, מראשוני קיבוץ עין חרוד. הלל נהרג בהפוגה הראשונה במלחמת העצמאות, בעת שליווה שיירת אספקה לכפר דרום הנצור בנגב, ב-14 ביוני 1948.

יקהת (יקוש) רובינשטיין, בנם של שלמה והניה, נכדו של יקותיאל (קופמן) לבקוביץ מפלונסק, נולד בשנת 1927 בכפר מל"ל. יקהת נהרג ב-9 ביוני 1948, בקרב על לטרון במלחמת העצמאות.

לוי שפיגלמן נולד בשנת 1902 בפלונסק להוריו אברהם וחיה. בשנת 1921 עלה לארץ ישראל. ב-16 בדצמבר 1947 נפצע אנושות בהתקפה על השיירה בה נסע מים המלח לירושלים וב-4 בינואר 1948 נפטר מפצעיו.

***

ב-1959 נמנו בפלונסק ארבעה יהודים בלבד. בית הכנסת שעמד לתלפיות במשך כ-250 שנה נהרס ב-1956 "כדי להרחיב את הרחוב". במקום בו היה בית המדרש הוקם מחסן. את "המקווה" הרסו עוד הגרמנים ואילו "בית הקהילה" שברחוב ורשבסקה נמסר למגורים לפולנים. בית המדרש של יצחק כהן, מקום צמיחתה של הציונות בפלונסק, נהרס ואבניו נלקחו למטרה אחרת. בית העלמין היהודי בפלונסק הוא שדה רחב ידים ללא גדר.

פעם היו כאן קברים, אשר בהם נטמנו דורות על דורות יהודים, ביניהם צדיקים ותלמידי-חכמים, רבנים חשובים ומיוחסים וסתם יהודים ויהודיות מפשוטי העם.
היכן המצבות והגדר?  שאלתי.
הכל נהרס בידי הגרמנים...

מרדכי חלמיש, ספר פלונסק, ע' 541

The online exhibition was made possible through the generous support of:

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany works to secure compensation and restitution for survivors of the Holocaust.

Since 1951, the Claims Conference - working in partnership with the State of Israel - has negotiated for and distributed payments from Germany, Austria, other governments, and certain industry; recovered unclaimed German Jewish property; and funded programs to assist the neediest Jewish victims of Nazism.