יוצאי פלונסק וניצוליה אחרי השואה בישראל

לאחר המלחמה החלו מתי המעט, שרידי פלונסק, לחפש אחר בני משפחה וחברים.

בלבות המוצלים קננה תקווה, אולי בכל זאת, שמא יימצא מישהו מקרובי המשפחה... נסים כאלה שמתים, הרוגים ושרופים יקומו לתחיה עדיין לא נתרחשו וקשה מאוד היה להתרגל למציאות המרה שאף פעם לא תראה את משפחתך היקרה, את קרוביך ורעיך... אפילו זר פרחים לא תוכל להניח על קבריהם, כי האשמדאי פיזר את אפרם הקדוש לכל ארבע רוחות השמיים.

יעקב נטע, ספר פלונסק, ע' 527

מפלונסק היהודית והתוססת לא נותרו אלא חורבות הגטו וכמה סמטאות הרוסות בהן היו פעם חיים יהודים. ב-1946 נמנו בפלונסק 11 משפחות יהודיות בלבד. רוב שרידי פלונסק התרכזו במחנות עקורים בגרמניה. רבים מהם בעיר ציילסהיים על יד פרנקפורט. בציילסהיים היה ועד של פלונסקאים שהיה בקשר עם יוצאי פלונסק בארה"ב ומטרתו היתה לשקם את פליטי העיירה.

לאחר השואה עזבו רוב יוצאי פלונסק את גרמניה והגיעו לארץ ישראל באוניות מעפילים. כאן נלחמו במלחמת העצמאות:

מרדכי (מותק) גוטמן נולד בפלונסק בשנת 1924 להוריו אהרון ופייגה. מרדכי שרד את השואה והיה נצר אחרון למשפחתו שנספתה כולה. במלחמת העצמאות לחם חיים בחטיבת הראל. הוא נהרג ב-1 ביוני 1948, בקרב על הרדאר בהרי יהודה.

יצחק דובנו, בנם של משה ורחל מפלונסק, נולד בשנת 1913 ועלה לארץ בשנת 1933. במלחמת העצמאות פיקד על הגנת קיבוץ נגבה וב-21 במאי 1948 נהרג בקרב.

ישראל דנציגר היה בנם של יהושע וחוה מפלונסק ונינו של הרב משה גרשון הכהן מפלונסק. ישראל נולד בשנת 1931 בתל אביב. במלחמת העצמאות שירת כחובש בחטיבת הנגב וב-6 ביוני 1948 נפל בקרב על אשדוד.

אברהם זיסרמן, בנם של שלמה ונחמה ונכדו של זאב קנאסטר מפלונסק, נולד בשנת 1921. בהיותו בן שלוש עלתה משפחתו מפולין לארץ ישראל. במלחמת העצמאות לחם בגזרת ירושלים ונהרג ב-8 בינואר 1948.

אברהם (אברהמיק) כהן (גולדשטיין), בנם של אורי ורבקה ונכדו של משה כהן מפלונסק, נולד בשנת 1931 בירושלים. אברהם נהרג בקרב על משטרת נבי יושע בגליל, ב-20 באפריל 1948.

ירובעל לביא נולד בשנת 1924, בנם של שלמה לביא-לבקוביץ, יליד פלונסק ואיש העלייה השנייה, ורחל, מראשוני קיבוץ עין חרוד. ירובעל נהרג במלחמת העצמאות, בקרב שהתחולל בהרי הגלבוע ב-19 במרס 1948.

הלל לביא, נולד בשנת 1929, בנם של שלמה לביא-לבקוביץ, יליד פלונסק ואיש העלייה השנייה, ורחל, מראשוני קיבוץ עין חרוד. הלל נהרג בהפוגה הראשונה במלחמת העצמאות, בעת שליווה שיירת אספקה לכפר דרום הנצור בנגב, ב-14 ביוני 1948.

יקהת (יקוש) רובינשטיין, בנם של שלמה והניה, נכדו של יקותיאל (קופמן) לבקוביץ מפלונסק, נולד בשנת 1927 בכפר מל"ל. יקהת נהרג ב-9 ביוני 1948, בקרב על לטרון במלחמת העצמאות.

לוי שפיגלמן נולד בשנת 1902 בפלונסק להוריו אברהם וחיה. בשנת 1921 עלה לארץ ישראל. ב-16 בדצמבר 1947 נפצע אנושות בהתקפה על השיירה בה נסע מים המלח לירושלים וב-4 בינואר 1948 נפטר מפצעיו.

ב-1959 נמנו בפלונסק ארבעה יהודים בלבד. בית הכנסת שעמד לתלפיות במשך כ-250 שנה נהרס ב-1956 "כדי להרחיב את הרחוב". במקום בו היה בית המדרש הוקם מחסן. את "המקווה" הרסו עוד הגרמנים ואילו "בית הקהילה" שברחוב ורשבסקה נמסר למגורים לפולנים. בית המדרש של יצחק כהן, מקום צמיחתה של הציונות בפלונסק, נהרס ואבניו נלקחו למטרה אחרת. בית העלמין היהודי בפלונסק הוא שדה רחב ידים ללא גדר.

פעם היו כאן קברים, אשר בהם נטמנו דורות על דורות יהודים, ביניהם צדיקים ותלמידי-חכמים, רבנים חשובים ומיוחסים וסתם יהודים ויהודיות מפשוטי העם.
היכן המצבות והגדר?  שאלתי.
הכל נהרס בידי הגרמנים...

מרדכי חלמיש, ספר פלונסק, ע' 541