|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושם סיפורה של הקהילה היהודית בפלונסק

פלונסק בתקופת השואה

היודנראט בפלונסק

  • עבודות כפייה של יהודים בפלונסק
  • עבודות כפייה של יהודים בפלונסק
  • עבודות כפייה של יהודים בפלונסק
  • גירוש יהודים מפלונסק
  • פלונסק, 1940. בתי עסק מסומנים של יהודים. מימין - חנות המכולת של הרש מנדל דנציגר; משמאל - חנות כובעי המצחיה של הרש פוקורסקי
  • כינוס יהודים ב"אקציה" בפלונסק, 1940
  • הלוויה יהודית בפלונסק, 1940
  • הלוויה בבית הקברות היהודי פלונסק, 1940
  • בית הקברות היהודי בפלונסק, 1940
  • בית מסחר יהודי בפלונסק, 1940

היודנראט בפלונסק הוקם ב-1 ביולי 1940 כאשר הפכו הגרמנים את ועד העזרה בפלונסק ליודנראט והעבירו אליו את תפקיד גיוס היהודים לעבודת כפיה. בראש היודנראט הועמד יעקב ראמֶק וחברי היודנראט היו בוגאטי, גראבמן, א' מונדלאק, י' קובל וש' שֶראדזקי. לצד היודנראט הוקם כח משטרה יהודית ובו שישה אנשים. היודנראט נחשב על ידי הגרמנים ליודנראט אזורי של נפת פלונסק. בראש לשכת העבודה של היודנראט עמד שלמה פוקס. בראש שירות הסדר עמד לוין איש דובז'ין וסגנו היה חנן (חוּנה) ראמק, אחיו של ראש היודנראט. היודנראט הצליח להשיג מזון ליהודי פלונסק, לדחות את מועד הקמת הגטו ולשחרר יהודים ממעצר.

יהודי פלונסק הועסקו בעבודות כפייה בניקוי העיר, תיקון בתים ודרכים, עבודות שדה, כריית כבול וטיוב הקרקע, וכן במשקי בית גרמניים. בעלי מקצוע עבדו בבתי מלאכה, בתי חרושת ועסקים שהחרימו הגרמנים מיהודים ופולנים. יהודים מפלונסק שולחו למחנות העבודה דאלאנובקה, נוסאזֶ'בו ושיירפץ – מחנה נשים. חלק מהשכר שקיבלו עובדי הכפיה ממעסיקיהם הועבר ליודנראט ובנוסף לכך הסתייע היודנראט ברווחי עסקאות שביצעו כמה מאנשיו עם הגרמנים. עשירי הקהילה שילמו ליודנראט כדי שעניים יחליפו אותם בעבודת כפיה.

על פי דרישת השלטונות הגרמנים היו נשלחות מדי פעם בפעם נערות לשיירפץ, לעבודה במריטת נוצות אווזים. לאחר העבודה היו חוזרות הביתה. הנערות שעמדו להישלח לעבודה זו נקבעו על ידי היודנראט... ברור הדבר, שהיו קוראים לעבודה זו דווקא נערות עשירות, בנות להורים בעלי אמצעים, אשר יכלו לשלם דמי כופר ובמקומן היו נשלחות בנות העניים. פעם אחת ביום חורף, הייתי נוכח במקום ליד היודנראט וראיתי את הנערות העניות, כשהן מחכות ברגליים יחפות עד לצאתן לדרך. הפניתי אז את תשומת לבו של ראמק [ראש היודנראט] למצב לבושן. אז הוא ציווה לאסוף בגדים אצל אנשים שונים ולהביא להן שתתלבשנה כהלכה.

זליג קרוין, ספר פלונסק, ע' 453

לאחר החרמת העסקים היהודיים הקימו 12 סוחרים, בידיעת היודנראט, קואופרטיב לאספקת מזון ליהודי פלונסק. את המזון חילקו על פי תלושים בכמה מקומות. בתחילת 1941 הקים היודנראט מטבח ציבורי שחילק מאות ארוחות חמות, בעיקר לפליטים. כמו כן הוקם בגטו בית ילדים לכ-40 יתומים בני ארבע עד עשר, אותו ניהלה המורה גרינברג.

The online exhibition was made possible through the generous support of:

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany works to secure compensation and restitution for survivors of the Holocaust.

Since 1951, the Claims Conference - working in partnership with the State of Israel - has negotiated for and distributed payments from Germany, Austria, other governments, and certain industry; recovered unclaimed German Jewish property; and funded programs to assist the neediest Jewish victims of Nazism.