סגולות של זיכרון
שם התערוכה לקוח מתוך שיר של עזרא זוסמן