יהודים וספורט לפני השואה: רטרוספקטיבה ויזואלית

 
"הווית הגוף בריא ושלם, מדרכי ה' הוא"(הרמב"ם, הלכות דעות, פרק ד)

בחיים היהודיים לפני השואה פרחו היצירה והתרבות, הדת והמסורת, חיי החברה והפוליטיקה. בתערוכה זו אנו נותנים ביטוי ויזואלי לאחד הרבדים של התרבות היהודית המגוונת - יהודים שעסקו בספורט. בכל רחבי אירופה השתתפו יהודים - ואף התחרו - בענפי ספורט שונים. רבים מהיהודים המופיעים בתערוכה זו נספו בשואה. לזכרם של אחדים מאותם ספורטאים נמסרו דפי עד, ובתערוכה מופיעים קישורים לדפי העד הללו.