העט והחרב: אמן יהודי ופרטיזן,אלכסנדר בוגןיד ושםהעט והחרב: אמן יהודי ופרטיזן,אלכסנדר בוגן