סיפורה של הקהילה היהודית בברטיסלווה

עד השואה

עד השואה

בתקופת השואה

בתקופת השואה

אחרי השואה

אחרי השואה

עקבותיהם נשארו

עקבותיהם נשארו

הקדמה

ברטיסלווה (Bratislava), סלובקיה

ערב השואה היתה קהילת ברטיסלווה הקהילה היהודית הגדולה בסלובקיה, מרכז דתי ופוליטי יהודי, מקום משכנן של ישיבת פרשבורג הנודעת והתאחדות ציוני סלובקיה. ב-1930 נמנו בעיר כ-15,000 יהודים, 12 אחוזים מהאוכלוסייה הכללית בברטיסלווה.

לאחר הקמת סלובקיה העצמאית במרס 1939 סבלו יהודי ברטיסלווה מגזרות ורדיפות. עד ה-1 במרס 1942 פונו מהעיר כמחצית מיהודיה ופוזרו בין ערי שדה ברחבי המדינה. במהלך 1942 גורשו רבים מיהודי ברטיסלווה למחנות השמדה בפולין.

בשנות המלחמה פעלה בברטיסלווה "קבוצת העבודה" שהתמסרה להצלת יהודים. מאמציה עלו בתוהו. רוב יהודי סלובקיה נרצחו בשואה.

זהו סיפורה של קהילת ברטיסלווה.