סיפורה של הקהילה היהודית בברטיסלווה

עקבותיהם נשארו

"האנשים אינם – אבל עקבותיהם נשארו." אידה פינק, "עקבות",כל הסיפורים

רוב יהודי ברטיסלווה נרצחו בתקופת השואה. נותרו רק מסמכים, עדויות, דפי עד ותצלומים אשר מספרים את סיפורם  – עדות לרדיפה של קהילה יהודית שלמה:רבנים, אישי ציבור, מורים ותלמידיהם, סוחרים ועובדי כפיים, גברים, נשים וטף.

כל משפחה וכל שם מייצגים עולם ומלואו, עם היסטוריה וזיכרונות. לפניכם סיפוריהן של שתי משפחות יהודיות מברטיסלווה, משפחת פישר ומשפחת שטיינר. אנו רואים את פניהם, מתוודעים לשמותיהם וחושפים את סיפורם, וכך אנו זוכרים

משפחת שטיינרמשפחת שטיינר

משפחת פישרמשפחת פישר