מבעד לעדשת ההיסטוריה
מבחר תצלומים מאוספי יד ושם

אלבום תמונות דרכון של יהודי סלובקיה

אלבום תמונות דרכון של יהודי סלובקיה

ערב מלה"ע השנייה התקיימו בקהילות היהודיות בסלובקיה חיי תרבות ודת ערים וכן תנועות פוליטיות, חינוכיות וחברתיות עשירות ומגוונות. סלובקיה היתה מרכז רוחני יהודי ובו הישיבות הידועות בברטיסלווה (פרשבורג) וניטרה. יהודי סלובקיה השתייכו ברובם לקהילות האורתודוקסיות. התנועה הציונית היתה אהודה בציבור ובמסגרת הקהילה נמצא מקום לחרדים וחילונים, ציונים ואנטי ציונים, דתיים מתונים ומתבוללים.

עם הקמת סלובקיה העצמאית, מדינה גרורה של גרמניה הנאצית, במרס 1939, נדונו היהודים לגזרות ורדיפות. הם בודדו מחיי הכלכלה והחברה, נושלו ממקצועות רבים והשלטון הסלובקי גזר עליהם עבודות כפייה.

בדצמבר 1940 נמנו במפקד בסלובקיה 88,951 יהודים, 3.3 אחוזים מכלל האוכלוסיה. כ-70,000 מהם גורשו מסלובקיה למחנות ריכוז והשמדה בשני גלי גירושים, ב-1942 וב-1944, מהם שרדו כ-3,900. לאחר פרוץ המרד הסלובקי הלאומי בקיץ 1944 נרצחו בסלובקיה כ-3,500 יהודים. אלפים שרדו בשורות הפרטיזנים ובמסתור. בשנות המלחמה פעלה בסלובקיה "קבוצת העבודה" במטרה להציל יהודים, אך נכשלה במאמציה.

המשטר הפשיסטי הסלובקי המחיש ליהודים את נחיתותם בכך שמנע מהם תעודת זהות ממלכתית. ב-1941 הטיל המשטר על "מרכז היהודים" (ÚŽ) בברטיסלווה להנפיק ליהודים תעודות זהות משלהם. חותמת ה-ÚŽ מופיעה על כל אחד מהתצלומים בתעודות הזהות.

ממאות התצלומים שלפנינו ניבטים פניהם של חלק מיהודי סלובקיה - עדות לרדיפה של קהילה יהודית שלמה. כל תצלום מייצג עולם ומלואו, עם היסטוריה וזיכרונות.

לצפייה בתערוכה "סיפורה של הקהילה היהודית בברטיסלווה" לחץ כאן

אם התמונות אינן מוצגות נא לחצו כאן.