משפחת יונש (סקואן, רומניה)

ב-1944 גורשה המשפחה לאושוויץ