משפחת בליאכר (וילנה, ליטא)

שבתי וגניה בליאכר נרצחו ב-1944 במחנה קלוגה, אסטוניה

גלריית תמונות