יום הולדת באושוויץ

ברכת יום הולדת מאוירת שיצרו שלושה אסירי המחנה לחברם בינואר 1945