מידע למבקרים
שעות פתיחה:

יום א' - ה': 17:00-9:00

יום ו' וערבי חג: 14:00-9:00

יד ושם סגור בשבתות ובחגי ישראל

הכניסה למוזיאון לתולדות השואה תתאפשר רק לילדים מעל גיל 10. אין כניסה לתינוקות בעגלה או במנשא.

הוראות הגעה:

בשבילי הזיכרון - תכנית חינוכית בנושא השואה

השואה ותודעתה הפכו לחלק בלתי נפרד מן הזהות היהודית, הישראלית והאנושית. תלמידים בארץ, מעצם היותם חלק מהחברה הישראלית, חשופים לנושא השואה מגיל צעיר, והוא מלווה אותם בכל שנות התבגרותם. פעמים רבות החשיפה איננה מבוקרת, ולכן העיסוק בנושא במסגרות החינוכיות יסייע לילדים לעבד את התכנים הלא פשוטים )כגון סוגיית הרשע בעולם, שנאה, צביעות, שקר, התמודדות האדם בדחף תוקפני בלתי נשלט וכו'( בצורה מיטבית. כדי להגיע אל המשמעויות הערכיות יש לטוות את הסיפור האנושי, להכיר את מה שאבד: קהילות, משפחות, אנשים ונכסי תרבות. יש להעמיק בשאלה: כיצד התמודדו בני אדם בתקופת השואה, במה התחבטו, מול אילו דילמות עמדו ומדוע בחרו כפי שבחרו, ולחשוף את כוחות הנפש ורוח האדם שנתגלו גם הם בתקופה זו. כמו כן יש לעסוק גם במנעד הבחירות וההתנהגויות של בני האדם: הפושעים הנאצים והמסייעים בידם, העומדים מהצד, ומן העבר השני, חסידי אומות העולם – על המשמעויות האתיות הגלומות בנושאים אלו. לבסוף יש לבחון מה ניתן ללמוד מתהליך החזרה לחיים של הניצולים ותרומתם להקמת המדינה. כל זאת מתוך התייחסות אל ההקשר ההיסטורי.

חומרי לימוד לכיתות י"א-י"ב

חומרי לימוד לכיתות י"א-י"ב

בחטיבה העליונה יתקיים תהליך של העמקת הידע ההיסטורי במבט בין-תחומי, תוך חיבור ושילוב עם נושאים ערכיים ועם הדילמות העולות בהקשר לזהות יהודית ולמוסר אנושי. נקודת מבט מקיפה זו, מאפשרת להעלות את שאלת משמעותו של השבר העמוק שיצרה השואה, לצד העמקה ודיון בשאלת התמודדות עם שאלות של המשכיות.

חומרי לימוד לכיתה י'

חומרי לימוד לכיתה י'

בחטיבה העליונה יתקיים תהליך של העמקת הידע ההיסטורי במבט בין-תחומי, תוך חיבור ושילוב עם נושאים ערכיים ועם הדילמות העולות בהקשר לזהות יהודית ולמוסר אנושי. הדיון יתמקד במושגי ה'יחיד' וה'יחד' בשואה ויציג מנעד קולות בקשר ליחסי הגומלין ביניהם.

חומרי לימוד לכיתות ז'-ט'

חומרי לימוד לכיתות ז'-ט'

בחטיבת הביניים, יתרחב העיסוק למעגלים נרחבים של פריסה גאוגרפית מגוונת, דיון במשמעותה של הקהילה ומפגש עם גורלן השונה של קהילות. במקביל יועמק העיסוק בהתמודדות היהודים עם התמורות שחלו בחברה ובקהילה הסובבת אותם כמו גם בשאלות של זהות ומורשת.

חומרי לימוד לכיתות ה'-ו' 

חומרי לימוד לכיתות ה'-ו' 

המערכים החינוכיים אודות השואה לכיתות ה'-ו' מתמקדים בסיפורם של ילדים אשר הנושאים ההיסטוריים נשזרים בו והם מתרחבים גם לסוגיות של גורלה של המשפחה ומגוון גורלות נרחב יותר. בשלב זה, הסוגיות החינוכיות כגון הצלה, עזרה הדדית ועוד מקבלות עומק נוסף.

חומרי לימוד לכיתות ג'-ד'

חומרי לימוד לכיתות ג'-ד'

בכיתות ג'–ד' העיסוק החינוכי בנושא השואה מתמקד בסיפורה של המשפחה והיחיד בתוכה. ההתמקדות בעולמה של המשפחה מאפשרת עיסוק במסגרת אנושית שמוכרת לתלמידים ושכלפיה הם יכולים לחוש אמפתיה. דיון בנושא מאפשר לנו לעסוק בקשיים שבפניהם ניצבה המשפחה בתקופה משברית זו לצד עוגנים נפשיים מתאימים, ואף להכיר מגוון רחב של דמויות ומארג היחסים שביניהן. הרחבת הדיון במושגים היסטוריים בגיל זה מאפשרת לנו לדון גם בנושאים אוניברסליים שעוסקים בשאלות של נקיטת עמדה, כמו במקרה של חסידי אומות העולם.

חומרי לימוד לכיתות א'-ב'

חומרי לימוד לכיתות א'-ב'

הוראת השואה בכיתות א'–ב' תכלול לימוד מבוקר של פרק השואה מתוך ההנחה שחשיפה מותאמת ומבוקרת יכולה להגן מפני טראומה ולמנוע השלכה לא נכונה של המושגים המרכזיים בנושא. בכיתות אלו חשוב להתמקד בסיפורו של היחיד תוך שימת דגש על "עוגנים נפשיים" שיקלו על ההתמודדות. בעזרת המפגש עם דמות מרכזית אחת תיווצר אמפתיה שתאפשר להכיל את הנושא.

חומרי לימוד לגילאי הגן

חומרי לימוד לגילאי הגן

תפקיד גן הילדים כמסגרת החינוכית שאליה הילדים משתייכים הוא לשמר להם את תחושת הביטחון והמוגנות מחד גיסא, ולאפשר להם להיחשף באופן מבוקר לתכנים העולים בתקשורת ובקרב הציבור ביום הזיכרון לשואה ולגבורה מאידך גיסא.

חומרי לימוד לחינוך העצמאי

חומרי לימוד לחינוך העצמאי

"למען יידעו דור אחרון" – הערכה החינוכית המותאמת לכיתות ה'-ו' בחינוך החרדי מאפשרת מפגש עם נושא השואה מתוך דגש על הערכים שהינם חלק מאבני היסוד של מערכת החינוך החרדי.