מידע למבקרים
שעות פתיחה:

יום א' - ה': 17:00-9:00

יום ו' וערבי חג: 14:00-9:00

יד ושם סגור בשבתות ובחגי ישראל

הכניסה למוזיאון לתולדות השואה תתאפשר רק לילדים מעל גיל 10. אין כניסה לתינוקות בעגלה או במנשא.

הוראות הגעה:

כנס המורים הארצי 2011 – "היחיד והיחד בשואה"

"בשבוע הראשון להיותי בארץ עמדתי ליד הכותל המערבי. אמי ז"ל היא לא ציוותני דבר. שכן לא נפרדנו. עמדתי במרחק של פסיעה מהכותל, מן האבנים. והרגשתי שאיני שייך. שהנני נטוע בהוויה אחרת. שלא פסעתי צעד נוסף. אך מישהו משך בשרוולי, ביקש שאצטרף למניין. [...]זהו דבר יהודי, היותר ייחודי שביהדות, להיות אחד במניין. לדעת כי התשעה זקוקים לעשירי, והאחד לתשעה. אפשר זה הדבר המשמעותי ביותר שביהדות. ואין דבר יותר ייחודי ויהודי בתנועה זו בה חונכתי. תפילתי תמיד להיות אחד מכולם. שמילותי הטובות יצטרפו למילים, שממלמל הציבור. גם הקרוב לתיבה, הוא העובר לפני. התיבה - ולא יותר".

בדבריו אלו של אבא קובנר מודגש הרעיון של יחסי הגומלין שבין היחיד ליחד. יחסים שבאו לידי ביטוי בתקופת השואה באירועים ובסוגיות רבות.
השואה העמידה ומעמידה בפני המחנכים שאלות קשות, המערערות את עצם קיומם של הערכים המרכזיים העומדים בבסיסה של החברה האנושית המודרנית. הכנס עסק בנושא "היחיד והיחד" והתמקד בהיבטים הבאים: היחיד והיחד בשואה; היחיד והיחד במארג הזיכרון והמורשת.

מר שמשון שושני, מנכ"ל משרד החינוך

גב' דורית נובק, מנהלת בית הספר הבין־לאומי להוראת השואה

מר שלמה גור, ועידת התביעות

מושב מליאה: היחיד והיחד – בין סולידריות לשבר

גב' שרית הוך-מרקוביץ, מנהלת המגמה להכשרת מורים

מר אבנר שלו, יו"ר הנהלת יד ושם

פרופ' יהודה באואר

מר ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים

ח"כ אלכס מילר, יו"ר ועדת החינוך בכנסת

מר רן ארז, יו"ר ארגון המורים העל יסודיים

מושב מליאה: שיח השואה כמרכיב בזהותם של היחיד והחברה בישראל

ד"ר דיויד זילברקלנג - צעד אל המוות: מחנות העבודה בבלז'ץ בשנת 1940

הרב ישראל מאיר לאו, יו"ר מועצת יד ושם