המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

המכון הבין-לאומי לחקר השואה של "יד ושם" מגיש לקהילת החוקרים, הלומדים ולציבור המתעניין מאגר מקיף של 1,124 גטאות שהוקמו בזמן מלחמת העולם השנייה.

אביב בגטו - פרילינג / חמי רודנר

"אלוהים, איזה חיים! רב-גוניים, איומים, מלאי ניגודים וזורמים מהר, נורא מהר. הצגת קברט מצד אחד ובסמוך זקנים גוססים [...] בעיות של חיטוי, של חיסול כינמת, של מקום [...-] פסיפס צבעוני של חיים ומוות".

אגון רדליך, 18 ביולי 1942, גטו טרזין

זרקור על...

This site was created with generous support of:
  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog