תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

תודות

עורך ראשי: פרופ' גיא מירון

עורכת משנה: שלומית שולחני

עורכת המהדורה העברית: ד"ר לאה פרייס

רכזת מערכת: רות שחק

תכנון פיתוח ועיצוב האתר: צוותי האינטרנט באגף מערכות מידע ובאגף הסברה והנצחה

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog