משפחת אנדריסה מ"מחנה הכוכבים" בברגן-בלזן

10 באפריל 1945: "הרכבת האבודה" – מברגן-בלזן לטרביץ