משפחת בנקל מלודז', פולין

30 באוגוסט 1944: הגירוש האחרון מגטו לודז' לאושוויץ

גלריית תמונות