חברי המחתרת ההולנדית "החלוץ" בפריס

17 באוגוסט 1944: "הקרון האחרון" – שילוח חברי מחתרת יהודית מדרנסי לבוכנוולד

גלריית תמונות

סרטים