מידע למבקרים
שעות פתיחה:

יום א' - ה': 17:00-9:00

יום ו' וערבי חג: 14:00-9:00

יד ושם סגור בשבתות ובחגי ישראל

הכניסה למוזיאון לתולדות השואה תתאפשר רק לילדים מעל גיל 10. אין כניסה לתינוקות בעגלה או במנשא.

הוראות הגעה:
למידע נוסף לחצו כן

האם רבנים ניצולי השואה העלו את זיכרונותיהם על הכתב?

אסתר פרבשטיין
 1. רז סגל, ימי חורבן: המרכז היהודי במונקאץ' בתקופת השואה, ירושלים תשע"א 2011, עמ' 19.
 2. ראו לדוגמה במחקריה של אילנה רוזן: השואה במרכז החיים: ניתוח פולקלוריסטי של סיפורי חיים מפי ניצולי שואה דוברי הונגרית, ירושלים 1994; אחות לצרה: מסע אל סיפור חייהן של ניצולות שואה מהונגריה, באר שבע 2003; באושוויץ תקענו בשופר: יוצאי קרפטורוס מספרים על השואה, ירושלים 2004.
 3. ראה לדוגמה,  עמוס גולדברג, "השואה בעתונות החרדית - בין זכרון להדחקה", יהדות זמננו 11- 12 (תשנ"ח), עמ' 155- 206;
 4. למשל, פסח ר' אברהם יוסף, מי באר, ניו יורק תש"ד; דינר הרב אליעזר, זיכרון אברהם משה, ירושלים תש"ה. מובן שיש ליחס משמעות לפרק הזמן בו נכתבו הזיכרונות, יותר מאשר לפירסומם.
 5. בין הכותבים היו ר' יצחק אברבנל, הרמ"א, רבי משה איסרליש, הרידב"ז, הפני יהושע ועוד. ראו על כך: אסתר פרבשטין, אסתר פרבשטין, זיכרון עלי ספר, הנצחת השואה בספרים תורניים, בתוך: אסף ידידיה, נתן כהן, אסתר פרבשטין, עורכים: זיכרון בספר, הוצאת ראובן מס ירושלים 2008. להלן: זיכרון בספר.
  Zikaron B’Sefer:Korot HaSHoah bMevuot L’Sifrut Harabbanit [Heb.,Memories in a Book: History of the Shoah in the Prefaces to Rabbinic Literature] ( Jerusalem: Rubin-Mass, 2008). Co-editors: Yedidya Assaf and Nathan Cohen;
  Ester Farbstein, The Forgotten Memoirs, Personal Account From Rabbis who Survived the Holocaust, Artscrol N.Y.  Shaar Press 2011
 6. (כגון לאחר מגפה, אסון של הפרט או הכלל (לדוגמה, אחרי פרעות ת"ח-ת"ט.
 7. מאחר שרוב הספרים הללו אינם נגישים לציבור הרחב, נעשה במרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים פרויקט בו אותרו קרוב למאתיים כתבים כאלו בספרי קודש שיצאו מאז שנת 1945 ועד 2006. המאגר הוקם בתמיכתה של ועידת התביעות בשיתוף עם מכללה ירושלים. הכתבים הועלו על גבי תקליטור ובאתר האינטרנט "זכור", בידי המרכז ללימודי השואה שבמכללה ירושלים, תשס"ו, בעריכת א' פרבשטין וד"ר אסף ידידיה. המאגר הממוחשב יורחב וישודרג בשנת 2019 -2020 בעזרת ועידת התביעות. ראו: אתר זכור, מרכז ללימודי השואה מכללה ירושלים, http://zachor.michlalah.edu/
  חלק מהם ראו אור בשני ספרי מחקר: זיכרון בספר; The Forgotten Memoirs. (ראה הערה 6)
 8. ראו, לדוגמה חוי דרייפוס, "כצאן אשר איל לו רועה" רבנים ומעמדם בשואה, בתוך: זיכרון בספר, עמ' 143 -167.
 9. לדוגמה: מבואות לספריהם של הרב יהושע גרינוואלד, חסד יהושע, ניו יורק תש"ח; הרב חיים זייצ'יק, המדע והחיים, ניו יורק תשי"ב ; הרב אברהם אבא רזניק, כלי שרת, נתניה תשי"ז; הרב משה רוטנברג, ביכורי אביב, סנט לואיס תש"ב; הרב יחיאל יעקב וינברג, שרידי אש, ירושלים תשנ"ט. מאות קהילות מוזכרות בכתבי הרבנים.
 10. ראה לעיל הערה 2, מחקריה של אילנה רוזן.
 11. ראו: אסתר פרבשטין, פסוקים וזיכרונות. בתוך: בסתר המדרגה, מוסד הרב קוק תשע"ג, עמ'  785- 814.
 12. קימי קפלן, האמנם "נצבטברו הרבה שקרים בספרות התולדות"?, השואה בהסטוריוגרפיה ובתודעה ההיסטורית החרדית האשכנזית בישראל,  יד ושם קובץ מחקרים כט (תשס"א) עמ' 249- 292, בעיקר עמ' 252;  גם מיכל שאול מתייחסת לתופעה זו כאל "תופעה מפליאה". ראה: מיכל שאול, ניצולי שואה חרדים מתמודדים עם הצלתם, בתוך: זיכרון בספר, עמ' 38 -62, בעיקר עמ' 49.
 13. ראו הערה 9.
 14. אברהם הכהן, ברית אברהם הכהן, ניו יורק 1993, מבוא עמ' תלו - תנא.
 15. הרב אלתר יצחק ויינברגר, בית יצחק, ניו יורק תשל"ב; הרב קלמן לנדא, מנת חלקי, ירושלים תשס"ד.
 16. אברהם הכהן, ברית אברהם הכהן, עמ' תמה; הרב ברוך י' י' רבינוביץ, בינת נבונים, מבוא, עמ' יא.
 17. כגון, הרב ישראל שבתי שציפנסקי, שארית ישראל, מבוא - מעמק הבכא, בעיקר עמ' כה – לא; הרב חיים זיצ'יק, המדע והחיים, מבוא, עמ' שיט – שכד.
 18. אלי ויזל, כל הנחלים הולכים אל הים, תל אביב 2005, עמ' 87.
 19. הרב ישראל שבתי שציפנסקי, שארית ישראל, מבוא - מעמק הבכא.
 20. ראה בזיכרונותיהם של שניים מן הרבנים שניצלו ברכבת זו: הרב שלום קרויס, דברי שלום, ניו יורק תשכ"ד, הרב עקיבא גלזנר, עקבי הצאן, לונדון תשי"ח.
 21. ראה: מיכל שאול, יסר יסרני י-ה ולמות לא נתנני, ניצולי שואה מאמינים מתמודדים עם הצלתם, בתוך: זיכרון בספר, עמ' 38 -62.
 22. מייזליש, מקדשי השם, זר זהב, אות לו.
 23. הרב ד"צ הלפרין, הילולא דפסחא, ניו יורק תשס"א, עמ' 6–7.