תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

טאופיפול (Teofipol)

מקום לפני המלחמה: עיירת נפה במחוז קמניץ-פודולסקי, ברה"מ/אוקראינה
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה

בראשית המאה העשרים התגוררו בתאופיפול כ-2,900 יהודים – יותר ממחצית אוכלוסייתה. בימי השלטון הסובייטי פעלו בתאופיפול "מועצה יהודית ממלכתית" ובית ספר יהודי שהתנהלו ביידיש. רבים מיהודי העיירה התארגנו בקולחוז יהודי. בשל תהליכי עיור ותיעוש שפקדו את ברית-המועצות קטן מספרם של יהודי העיירה, וערב פלישת הגרמנים לברית-המועצות ביוני 1941 ישבו בה כ-1,200 יהודים.
הגרמנים כבשו את תאופיפול ב-6 ביולי 1941. על-פי עדויות ניצולים הוקם בעיירה גטו ורוכזו בו גם יהודים מכפרי הסביבה. בינואר 1942 נורו למוות בתאופיפול כ-970 יהודים.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog