תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

וודז'יסלב (Wodzisław)

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת ינדז'יוב (Jędrzejów), מחוז קילצה (Kielce), פולין
מקום בזמן המלחמה: גנרלגוברנמן, מחוז רדום

Wodzislaw, Poland, מצלמים בגטו, 11/5/41
<br>
ארכיון יד ושם, 7174/5
<br>
Wodzislaw, Poland, מצלמים בגטו, 11/5/41
ארכיון יד ושם, 7174/5

Wodzislaw, Poland, תצלום קבוצתי של יהודים עם סרטי יד.
<br>
ארכיון יד ושם, 7174/9 Wodzislaw, Poland, תצלום קבוצתי של יהודים עם סרטי יד.
ארכיון יד ושם, 7174/9

בפרוץ מלחמת העולם השנייה חיו בוודז'יסלב כ-2,400 יהודים – כשליש תושביה. הם עסקו במסחר זעיר, ברוכלות ובמלאכה זעירה. בוודז'יסלב פעלו סניפים של המפלגות הציוניות ושל אגודת ישראל וכן ספרייה יהודית. רוב ילדי הקהילה למדו בבית הספר היסודי הממשלתי, בבית ספר עברי ובבית ספר יהודי לבנות.
הגרמנים כבשו את וודז'יסלב ב-4 בספטמבר 1939 והחלו לחטוף יהודים מהרחובות לעבודת כפייה.
באוקטובר 1939 מינו הגרמנים יודנרט של 12 חברים, רובם עסקני הקהילה בעבר. היודנרט גייס עובדי כפייה על-פי דרישות הגרמנים.
בסוף 1939 ובתחילת 1940 החרימו הגרמנים את חנויות היהודים. בסוף 1940 הוחרמו גם בתי היהודים. במהלך שנת 1940 הגיעו לוודז'יסלב פליטים מצייחוצ'ינק (Ciechocinek), מלודז' ומאזור פוזנן. ביוני 1940 הוקם בוודז'יסלב גטו באזור דל של העיירה. הגטו כלל 200 בתים. גורשו אליו גם יהודים מינדז'יוב ומקרקוב, ומספר התושבים בו הגיע לכ-4,000. ב-13 ביוני 1941 נורו למוות 50 יהודים בידי שוטרים גרמנים.
ליהודים נודע על אקציה צפויה בין 16 ל-25 בספטמבר 1942, ורובם הכינו מקומות מסתור בתחומי הגטו. קבוצה של צעירים נמלטה ליישובים סמוכים. בערב יום הכיפורים תש"ג (20 בספטמבר 1942) נתפסו רוב יושבי הגטו בידיהם של אנשי ס"ס ושוטרים פולנים וגורשו לטרבלינקה.
שאר יהודי וודז'יסלב נתפסו עד נובמבר 1942, ורובם גורשו לטרבלינקה. כ-300 נשלחו למחנות עבודה בסנדומייז' (Sandomieirz). הגטו הועלה באש ונשרף כליל.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog