אלפרד גוֹטוַולט (1949-2015) - לזכרו

יואל זיסֶנוַיין וירון פֶּשֶר