תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

קרסנוארמייסק (Krasnoarmeysk) Chervonoarmeysk))

אוקראינית: Chervonoarmiis’k; לפני 1935: פוליני [Puliny]

מקום לפני המלחמה: עיירת נפה במחוז ז'יטומיר (Zhitomir), ברה"מ/אוקראינה
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה

באמצע שנות העשרים של המאה העשרים חיו בקרסנוארמייסק כ-1,000 יהודים – קרוב לשליש אוכלוסייתה. תהליכי העיור והתיעוש ומדיניות השלטון הסובייטי בשנות העשרים והשלושים הביאו לירידת מספר היהודים בעיירה. הם נאלצו לזנוח את המסחר הפרטי ופנו לעסוק במלאכה, בעבודה במוסדות ממשלתיים ואף בחקלאות. ערב הפלישה הגרמנית לברית-המועצות ישבו בעיירה כ-500 יהודים.
הגרמנים כבשו את קרסנוארמייסק ב-10 ביולי 1941. היהודים רוכזו בצפיפות רבה בארבעה רחובות שהוקפו בגדר תיל והיו לגטו, ונצטוו לשאת טלאי מגן דוד צהובים על החזה ועל הגב. לראש היודנרט מונה יהודי לא מקומי ששמו דוד.
בסוף ספטמבר 1941 הובלו 274 יהודים לבית הקברות שליד ליסאיה גורה (Lysaia Gora) ונורו שם למוות בבורות שנצטוו לחפור בעצמם. בסוף נובמבר 1941 רוכזו הנותרים והורשו לקחת דברי ערך ומעט חפצים. נפוצו שמועות שיישלחו לארץ-ישראל. זקנים הגיעו למקום הריכוז עטופים בטליתות והתחילו להתפלל. היהודים הובלו לבית קברות ונרצחו שם, אחרי שבדרך שדדו אותם שוטרים אוקראינים ותושבים מקומיים.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog