תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

קולצ'יני (Kulchiny)

יידיש: קולצ'ין; רוסית: Kul’chyny

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת קרסילוב (Krasilov), מחוז קמנץ-פודולסקי (Kamenets-Podolsk), ברה"מ/אוקראינה
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה

באמצע שנות העשרים של המאה העשרים התגוררו בקולצ'יני כ-1,200 יהודים, פחות משליש מכלל אוכלוסייתה. בעיירה פעלו "מועצה יהודית ממלכתית" ובית ספר יהודי שהתנהלו ביידיש. יהודים רבים התקיימו ממלאכה, ורבים מהם התארגנו בקואופרטיבים. צעירים רבים עזבו בתקופה זו את העיירה לערים הגדולות.
הגרמנים כבשו את קולצ'יני באמצע יולי 1941. באביב 1942 הוקם בקולצ'יני גטו והוקף בגדר תיל, ורוכזו בו גם יהודים מיישובי הסביבה. מונה "זקן היהודים" והוצבו שומרים יהודים. על היהודים נאסר כל מגע עם הלא-יהודים, והם חויבו בעבודת כפייה.
באוגוסט 1942 רוכזו היהודים בכיכר השוק והובלו לעיירה מנייווצי (Manevtsy); הם הוחזקו שם לילה אחד באורוות ובדירים, ולמחרת נרצחו כולם.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog