תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

צ'ורני אוסטרוב (Cherny Ostrov)

יידיש: צ'ורנה אוסטרוב; אוקראינית: Chornyi Ostriv

מקום לפני המלחמה: עיירת נפה במחוז קמנץ-פודולסקי (Kamenets-Podolsk), ברה"מ/אוקראינה
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה

בראשית המאה העשרים התגוררו בצ'ורני אוסטרוב כ-2,200 יהודים והיו רוב אוכלוסייתה. בתקופת השלטון הסובייטי פעלו בעיירה "מועצה יהודית ממלכתית" ובית ספר וגן ילדים יהודיים שהתנהלו ביידיש. בעלי מלאכה רבים אורגנו בקואופרטיבים וכמה משפחות ייסדו קולחוז יהודי שפעל עד פלישת הגרמנים ביוני 1941. בין שתי מלחמות העולם היגרו צעירים רבים מהעיירה לערים הגדולות באוקראינה וברוסיה, ומספר היהודים בה ירד ערב פלישת הגרמנים לכ-1,100. לא ברור כמה מהם הצליחו להימלט מזרחה לפני הכיבוש הגרמני.
צ'ורני אוסטרוב נפלה בידי הגרמנים ב-7 ביולי 1941. היהודים נצטוו לעזוב את בתיהם ולעבור לגטו. המשטרה המקומית התעללה ביהודים ודרשה מהם זהב וחפצי ערך.
ב-1942 נרצחו יותר מ-100 מיהודי צ'ורני אוסטרוב ביער פווליקובצקי (Pavlikovetskiy) ובבית העלמין היהודי של העיירה. הגטו חוסל באותה השנה; תושביו הועברו לגטו בפרוסקורוב (Proskurov) ונורו שם למוות בסוף השנה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog