תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

פולונויה (Polonnoye)

יידיש: פולנה; אוקראינית: Polonne)

מקום לפני המלחמה: עיר נפה במחוז קמנץ-פודולסקי (Kamenets-Podolsk), ברה"מ/אוקראינה
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה

בראשית המאה העשרים התגוררו בפולונויה כ-8,000 יהודים – כמחצית תושביה. כ-20 מיהודי העיר נרצחו בימי מלחמת האזרחים ברוסיה (1920-1918) בפוגרומים שעשו בהם חיילים אוקראינים וחיילי הצבא האדום. בימי השלטון הסובייטי עברו רבים מיהודי העיר לעבוד בבתי חרושת, אך רבים המשיכו לעסוק במלאכה. בראשית שנות השלושים הוקם בפאתי העיר קולחוז יהודי. בעיר פעל בית ספר ממשלתי ביידיש. בשל תהליכי העיור והתיעוש בברית-המועצות עזבו יהודים רבים את פולונויה, וערב מלחמת העולם השנייה נותרו בה כ-4,100 יהודים.
פולונויה נפלה בידי הגרמנים ב-6 ביולי 1941. בתחילת אוגוסט 1941 ירו הגרמנים ב-19 יהודים שהואשמו שהיו סוכנים קומוניסטים. ב-23 באוגוסט 1941 רצחה יחידת ז'נדרמריה גרמנית 113 יהודים. יחידת עונשין שבאה לפולונויה משפטובקה (Shepetovka) רצחה ב-2 בספטמבר 1941 כ-2,000 יהודים.
היהודים שנותרו בפולונויה – כ-1,300 בני אדם, רובם בעלי מקצוע ומשפחותיהם – הועברו לגטו, וב-25 ביוני 1942 נרצחו כולם.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog