תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

סרווש (Szarvas)

מקום לפני המלחמה: עיר במחוז בקש (Békés), הונגריה

בינואר 1941, במיפקד האוכלוסין האחרון בהונגריה לפני הכיבוש הגרמני, נמנו בסרווש 686 יהודים ושיעורם בכלל אוכלוסייתה היה כשלושה אחוזים. רובם היו סוחרים ובעלי מלאכה. בעיר היו קהילה נֵאולוגית וקהילה אורתודוקסית, וכל אחת מהן קיימה בית ספר יסודי.
הצבא הגרמני כבש את הונגריה ב-19 במרס 1944. על-פי נתוני מיפקד שנערך בשבוע השני של אפריל 1944 השתייכו לקהילה האורתודוקסית של סרווש 412 יהודים, ולקהילה הנאולוגית – 420.
המנגנון המינהלי ההונגרי נותר על כנו גם לאחר הכיבוש, והיהודים רוכזו בגטאות וגורשו על סמך צווים והוראות של רשויות השלטון ההונגרי, המרכזי והמקומי. ב-15 במאי 1944 הוקם גטו סרווש בבנייני שתי הקהילות היהודיות ובבניין הראשי ובמחסנים של חוות בולצור (Bolzor), ויהודי העיר עקרו אליו עד 22 במאי. בגטו רוכזו גם יהודים מנפת סרווש. רופאים ורוקחים טיפלו בחולים. בשבוע האחרון של מאי 1944 הוקם בגטו מטבח ציבורי כשר.
באמצע יוני 1944 הועברו תושבי הגטו למרכז השילוח של בקשצ'בה (Bekescsaba). ב-25 ביוני 1944 גורשו רובם לשטרסהוף (Strasshof) שבאוסטריה דרך מרכז השילוח בסולנוק (Szolnok), והיתר גורשו לאושוויץ למחרת, 26 ביוני 1944.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog