תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

סקשינו (Skrzynno)

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת אופוצ'נו (Opoczno), מחוז קילצה (Kielce), פולין
מקום בזמן המלחמה: גנרלגוברנמן, מחוז רדום

ערב מלחמת העולם השנייה חיו בסקשינו כ-100 יהודים.
בשנים הראשונות של המלחמה הגיעו לעיירה פליטים רבים, וב-1942-1941 גדל מאוד מספר היהודים בה והגיע ל-400-300. היהודים נלקחו לעבודת כפייה במחצבה.
בינואר 1942 פונתה סקשינו מכל תושביה הפולנים, והעיירה כולה הוכרזה גטו. כל יהודי שנמצא מחוץ לעיירה היה צפוי לעונש מוות.
גטו סקשינו חוסל באוקטובר 1942. 200 יהודים הועברו לאופוצ'נו (Opoczno), ומשם גורשו עם תושביה למחנה ההשמדה טרבלינקה. בנובמבר 1942 נורו בסקשינו 22 יהודים, שהשתייכו כנראה לקבוצת עובדים שנשארה בה לאחר הגירוש.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog