תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

סמגורודוק (Samhorodok)

מקום לפני המלחמה: עיירת נפה במחוז ויניצה (Vinnitsa), ברה"מ/אוקראינה
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה

בשנות העשרים של המאה העשרים חיו בסמגורודוק כ-1,300 יהודים – קרוב לשליש אוכלוסייתה. במרס 1919 נרצחו בעיירה ארבע משפחות יהודיות בפוגרום של הצבא האוקראיני.
בימי השלטון הסובייטי התארגנו בעלי מלאכה יהודים בקואופרטיבים, ואחרים עברו לעבודה בבתי חרושת לסוכר ובחקלאות. מספר תושביה היהודים של סמגורודוק ירד בשנות השלושים בשל תהליכי תיעוש ועיור שחלו אז בברית-המועצות.
הגרמנים כבשו את סמגורודוק ב-22 ביולי 1941. היהודים הצטוו לשאת סרט שרוול שעליו מגן דוד, רבים מהם נשלחו לעבודת כפייה, והוטלו עליהם דמי כופר. במאי 1942 רוכזו היהודים במעין גטו בצד אחד של העיירה, ונאסר עליהם לצאת ממנו כדי לקנות מזון או לשאוב מים. הגטו חוסל ב-4 ביוני 1942; כ-500 מיהודי סמגורודוק נרצחו בבור הריגה קרוב לעיירה, וכ-50 בעלי מלאכה וצעירים שהופרדו בזמן הסלקציה נשלחו לעיירה קזטין (Kazatin).

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog