תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

סלוונויה (Slavnoye)

(בלרוסית: Slaunaye)

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפה טולוצ'ין (Tolochin), מחוז ויטבסק (Vitebsk), ברה"מ/בלרוס
מקום בזמן המלחמה: תחום הממשל הצבאי הגרמני בברית-המועצות

ערב פלישת הגרמנים לברית-המועצות התגוררו בסלוונויה כמה עשרות משפחות יהודיות. בימי השלטון הסובייטי התפרנסו יהודים רבים ממלאכה, וקצתם עברו לעבוד בחקלאות. בעיירה פעל בית ספר ביידיש.
הגרמנים כבשו את סלוונויה ב-6 ביולי 1941. לפני הכיבוש ניסו יהודים רבים לעזוב את העיירה אך לאחר מכן חזרו רובם לבתיהם. ב-9 ביולי 1941 רוכזו 143 יהודים ברחוב אחד בעיירה, והרחוב היה לגטו. על הגטו שמרו שוטרים מקומיים. בצד שפנה לעיירה גודר הגטו בתיל דוקרני. היהודים נשלחו לעבודת כפייה והגרמנים ציוו עליהם לשאת טלאי צהוב על הגב. בגטו שררו רעב וצפיפות ופרצה בו מגפת טיפוס, אף שהייתה בתחומו באר שסיפקה מים לרחצה. ביולי 1941 רצחו הגרמנים כמה יהודים בגטו.
הגטו חוסל ב-16 במרס 1942 ויחידת ס"ס רצחה את תושביו סמוך לכפר גליניקי (Gliniki). כמה יהודים הצליחו לברוח לפני הרצח ובעיצומו, וגברים יהודים אחדים הצטרפו לפרטיזנים.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog