תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

סלובני (Sloveni,Slaveni)

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת טולוצ'ין (Tolochin), מחוז ויטבסק (Vitebsk), ברה"מ/בלרוס
מקום בזמן המלחמה: תחום הממשל הצבאי הגרמני בברית-המועצות

בשלהי שנות השלושים של המאה העשרים גרו בסלובני כמה עשרות משפחות יהודיות. בשל קרבתה למסילת הברזל מינסק-מוסקווה סביר להניח שלאחר תחילת פלישת הגרמנים לברית-המועצות ב-22 ביוני 1941 הצליחו כמה מהן לברוח ממנה מזרחה.
סלובני נפלה בידי הגרמנים בתחילת יולי 1941. בראשית 1942 רוכזו כ-110 יהודי העיירה בגטו שנקבע ברחוב אחד. בגטו שרר רעב, והגרמנים התעללו בתושביו.
הגטו חוסל ב-16 במרס 1942 וכל יושביו נרצחו בבור סמוך לעיירה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog