תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

סטרייה סיניאווה (Staraya Sinyava)

יידיש: אלט סינווה; אוקראינית: Stara Synyava

מקום לפני המלחמה: עיירת נפה במחוז קמנץ-פודולסקי (Kamenets-Podolsk ), ברה"מ/אוקראינה
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה

ערב מלחמת העולם השנייה חיו בסטרייה סיניאווה כ-1,200 יהודים – כשליש אוכלוסייתה. בימי השלטון הסובייטי היו בה "מועצה יהודית ממלכתית" ובית ספר שהתנהלו ביידיש.
הגרמנים כבשו את סטרייה סיניאווה ב-14 ביולי 1941 והחלו מיד להתעלל ביהודיה. יהודי סטרייה סיניאווה רוכזו בגטו מוקף תיל דוקרני. ב-19 באוגוסט 1941 נרצחו כ-300 מתושבי הגטו ונקברו סמוך לבית החרושת לסוכר.
הגטו חוסל באמצע 1942; היהודים שנותרו בו גורשו לגטו סטרוקונסטנטינוב (Starokonstantinov) ולאחר זמן מה נרצחו שם. בקיץ 1943 תפסו הגרמנים בעיירה ובסביבתה 80 יהודים ורצחו אותם.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog